Împrumut de 48 milioane euro pentru controlul poluării cu nutrienți

Executivul a aprobat în ședința de astăzi, printr-un Memorandum, documentele necesare încheierii acordului de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în valoare de 48 milioane euro, care ar putea fi semnat în cursul lunii aprilie 2016.

Proiectul privind controlul integrat al poluării solului cu nutrienți în România va fi realizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și va cuprinde atât investiții la nivel de comunități locale pentru reducerea acestui tip de poluare, cât și măsuri de consolidare a capacității instituționale.

În cadrul comunităților locale se urmărește optimizarea managementului deșeurilor animale și menajere, plantarea de perdele forestiere de protecţie împotriva deversării de nutrienţi, plantarea de arbori și împădurirea, canalizarea și tratarea apelor uzate, furnizarea de echipamente pentru îmbunătățirea facilităților existente de stocare a gunoiului de grajd și de producere a compostului.

În ceea ce privește consolidarea capacității instituționale, Administraţia Naţională ,,Apele Române” (ANAR) va primi sprijin pentru monitorizarea și raportarea către Ministerul Mediului și Uniunea Europeană a datelor referitoare la calitatea apelor de suprafață și subterane.

Va fi desfășurat un program complex de pregătire și formare a personalului instituțiilor de nivel național, regional și județean pentru monitorizarea, controlul și raportarea datelor în cadrul Directivei UE a nitraților și a Directivei-cadru în domeniul apei.

De asemenea, va fi furnizată asistență tehnică pentru actualizarea Codului de bune practici agricole și vor fi desfășurate activități de training și demonstrații la nivelul fermelor, pentru promovarea adoptării și respectării de către fermieri a acestui Cod.

Nu în ultimul rând, se vor derula acțiuni de informare publică privind mai buna igienizare în zonele vulnerabile la nitrați din mediul rural.

Proiectul va fi implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor într-o perioadă de 6 ani, ultima tragere din împrumutul care ar putea fi acordat de BIRD urmând să aibă loc la finele lui martie 2022.

Informații suplimentare:

La 21 decembrie 1991, Consiliul Comunităților Europene a emis Directiva Nitrați, document care a avut un impact important asupra modului în care este practicată agricultura în spațiul european. Premisa de la care s-a plecat a fost că nitraţii de origine agricolă sunt cauza principală a poluării care provine din surse difuze şi afectează apele comunităţii.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor implementează în prezent prima fază a Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți, finanțat dintr-un  împrumut de la BIRD  în valoare de 50 mil. EUR, care a fost acompaniat de o asistență financiară nerambursabilă de la Fondul Global de Mediu în valoare de 5,5 mil. USD. Obiectivul general este acela de a sprijini Guvernul României în procesul de implementare a Directivei  676/91/CEE privind protecția calității apei împotriva poluării cauzate de nitrații proveniți din surse agricole (Directiva Nitrați), respectiv de a reduce pe termen mediu și lung poluarea cu nutrienți a resurselor de apă și sol ale României și în final, a Dunării si Mării Negre, printr-un management integrat al nutrienților.  Acest proiect este o replică într-un număr de comune situate în zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi  a proiectului pilot „Controlul Poluării în Agricultură”  implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în perioada 2002 – 2007, în 7 comune din judeţul Călăraşi, proiect finanţat de către BIRD, prin  Facilitatea Globală de Mediu, Guvernul României, Consiliul Judeţean Călăraşi şi comunele beneficiare.

1637 cititori.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.