Ministerul Muncii: întreprinderile sociale vor putea obține, până la sfârșitul acestui an, atestatul care le va oferi posibilitatea de a accesa fonduri europene

Potențialii beneficiari vor avea la dispoziție linia de finanțare “SOLIDAR”, pregătită în acest sens de Ministerul Fondurilor Europene, singura condiție pe care trebuie s-o îndeplinească cei interesați fiind aceea ca, pe lângă respectarea principiilor și criteriilor din legea economiei sociale, atestatul de întreprindere socială să fie depus în etapa de contractare a proiectelor.

Ce sunt întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserţie

Întreprinderile sociale pot fi societăţile cooperative de gradul I, cooperativele de credit, asociaţiile şi fundaţiile, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, societăţile agricole și orice alte categorii de persoane juridice care respectă, cumulativ, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, definiţia şi principiile economiei sociale.

roamingÎntreprinderile sociale de inserţie pot fi întreprinderile sociale în care sunt angajate permanent, în proporție de cel puțin 30%, persoane din grupuri vulnerabile, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor. Încadrarea în categoria grupurilor vulnerabile poate fi dovedită cu ajutorul documentelor eliberate de autoritățile competente sau printr-o anchetă socială a serviciilor publice de asistență socială de la nivelul primăriilor, la cererea întreprinderii sociale de inserție.

Peste 10 000 de entități juridice activează deja în economia socială

Peste 10 000 de entități juridice, sub diverse forme, activează deja în economia socială și ar putea solicita atestarea ca întreprindere socială. Acestea nu se limitează la domeniile specifice în care-și desfășoară activitatea, ci facilitează adesea inovarea și contribuie la atingerea priorităților strategiei Europa 2020, îndeosebi prin crearea de locuri de muncă incluzive și prin ameliorarea problemelor sociale care întrețin sărăcia.

În prezent, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și agențiile județene de ocupare pregătesc un sistem pentru obținerea, în termen de 30 de zile din momentul depunerii dosarului complet, a atestatului de întreprindere socială sau certificatului de întreprindere socială de inserție, acesta din urmă dând dreptul întreprinderilor sociale de a folosi marca socială.

Adresă unică de contact la Ministerul Muncii pentru cei interesați

Ministerul Muncii a înființat deja un compartiment dedicat economiei sociale și o adresă unică de contact: intreprinderisociale@mmuncii.ro. Compartimentul funcționează în cadrul Direcţiei Politici de Ocupare Competenţe și Mobilitate Profesională și are sarcina de a elabora politicile şi strategiile în domeniul economiei sociale, de a promova şi sprijini întreprinderile sociale și, de asemenea, de a furniza informaţii specifice persoanelor fizice şi juridice interesate.

Vezi film de prezentare

Descarcă infografic

Toate aceste demersuri au loc în contextul aprobării, de către Guvern, în 10 august 2016, a Hotărârii nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

„SOLIDAR” – linia de finanțare dedicată dezvoltării economiei sociale, pregătită de Ministerul Fondurilor Europene

Ministerul Fondurilor Europene pregătește, în același timp, o linie de finanțare în valoare de 20 milioane de euro, fonduri nerambursabile, dedicată consolidării economiei sociale – „Solidar — Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”.

Cei care doresc să beneficieze de aceste fonduri trebuie să aibă cel puțin 1 an de activitate, să respecte principiile și criteriile din legea economiei sociale și, de asemenea, să obțină atestatul de întreprindere socială, document pe care-l vor depune în etapa de contractare.

Proiectele vor fi depuse prin intermediul sistemului informatic My SMIS 2014, începând cu data publicării în Monitorul Oficial a ordinului de ministru privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții specifice „SOLIDAR — Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”.

SOLIDAR este o schemă de ajutor de minimis, elaborată în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (Obiectiv specific 4.16 – Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă ce vizează să sprijine cel puțin 200 de întreprinderi sociale), pentru care sunt alocate fonduri totale de 111.473.462 €euro. Suma va fi direcționată către dezvoltarea și înființarea de întreprinderi sociale, prin acordarea de granturi și împrumuturi sub forma unor instrumente financiare.

Dezvoltarea economiei sociale este un pilon cheie în cadrul Strategiei naț­ionale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020.

sursa: www.fonduri-structurale.ro

1806 cititori.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.