BOGĂȚIA PĂMÂNTULUI: BLESTEMUL PENTRU LOCUITORII DIN ZONA BÂRLADULUI ȘI MANGALIA – VAMA VECHE

10710746_768963473178645_2572661708253102514_nS-au efectuat lucrări de foraj pentru explorarea eventualelor bogății din subsolul pământului, respectiv a identificării prezenței gazelor de șist din zona Bârladului, cât și Mangalia – Vama Veche.
După spusele demnitarilor, dacă aceste bogății vor fi găsite, înseamnă că Dumnezeu ne-a pus mâna în cap, adică devenim total independenți energetic, iar în România va curge numai lapte și miere.
Pentru acest scop mărinimos, mai toți miniștrii care se preocupă de energie, industrie, mediu înconjurător, finanțe și nu numai, au făcut tot felul de presiuni asupra autorităților locale pentru a elibera cu mult sârg toate actele de reglementare necesare începerii lucrărilor de explorare-exploatare-dezvoltare pentru a găsi și scoate la zi aceste miraculoase gaze de șist, gaze care ne vor scăpa de sărăcia lucie în care trăim.
La acest efort comun al demnitarilor și al autorităților administrației locale și centrale au mai subscris și unele firme de specialitate care s-au grăbit să mimeze probitatea științifică a potențialului impact negativ asupra mediului și al omului pe care îl pot genera promovarea acestor activități.
Nesocotind toate semnalele de alarmă trase de specialiștii din țările unde s-a trecut cam de 10 ani la exploatarea gazelor de șist, specialiști străini care ne atenționează permanent asupra dezastrelor iminente la care trebuie să ne așteptăm dacă permitem trecerea la exploatarea gazelor de șist, guvernanții, fără nici o pregătire de specialitate în domeniu, au început a se întrece în a-și da cu părerea că ”prin concesionarea acestor resurse unor firme multinaționale, România va intra în epoca unei prosperități care nici nu a mai fost întâlnită pe acest spațiu”.
Ba mai mult, dacă o parte a societății civile educate a manifestat o rigurozitate mai mare în participarea la luarea deciziilor privind viitorul bunăstării comunităților umane din zonele propuse pentru exploatarea gazelor de șist, toți demnitarii, împreună cu autoritățile centrale și locale au trecut la etichetări grave, menționând că numai niște trădători de neam și țară se pot opune la acest demers bine gândit de cârmuitorii actuali ai României.
În fața acestor atitudini foarte divergente, este firesc ca cei care au ceva cunoștințe în domeniul protecției mediului geologic, să încerce să vadă unde este adevărul și să informeze corect populația asupra eventualelor disfuncții care pot apărea și mai ales care le pot influența viața, sănătatea, libertatea, proprietățile private și bunăstarea atât a lor, cât și mai ales a urmașilor lor.
Astfel, preluând cu multă grijă numeroasele informații care au apărut în acest domeniu și care au fost publicate într-o sumedenie de materiale de prestigiu de o mulțime de specialiști străini cu notorietate în diferite domenii, îmi permit să fac câteva observații prin care vreau să informez cu totul dezinteresat, pe toți locuitorii din zona Bârladului, dar și din Mangalia – Vama Veche cam la ce ar trebui să se aștepte în viitorul apropiat dacă se va trece la exploatarea gazelor de șist utilizându-se o tehnologie criminală denumită fracturare hidraulică de mare volum.
Prima problemă pe care ar trebui să o aibă în vedere acești locuitori se referă la amplasamentul viitoarei sonde de explorare-exploatare care va trebui să fie poziționată la o distanță de minim 1 km față de zonele de intravilan (localități) pe care le mărginesc.
Sonda de exploatare se va fora vertical până la o adâncime de circa 3.000 m, întrucât straturile cu șisturi argiloase se găsesc poziționate la adâncimi de peste 2.500 m sub nivelul solului, iar grosimea acestora a fost identificată prin forajele care s-au executat de către români de-a lungul timpului la o grosime cuprinsă între 500 și 700 m.
De la cota de -2.500 m în jos, până la o cotă ce va depăși cu mult 3.000 de m se vor colecta numeroase carote de rocă care vor face obiectul unor minuțioase examinări de laborator cu scopul identificării prezenței, dispunerii în plan vertical și a concentrațiilor sub care există unele substanțe minerale utile, inclusiv a prezenței miraculoaselor gaze de șist.
Din această analiză se poate identifica dacă substanțele minerale utile cu posibilități economice de exploatare se găsesc la partea superioară, mediană, inferioară sau pe totă grosimea carotei investigate. În funcție de aceste date se organizează programul și metodele de executare a forajelor orizontale, cât mai ales a tehnologiilor criminale de FRACTURARE HIDRAULICĂ DE MARE VOLUM a pachetului de roci constituit din aceste șisturi argiloase.
Dacă la această analiză minuțioasă de laborator rezultă că în aceste șisturi argiloase se găsesc din belșug acele substanțe minerale utile care au și o mare valoare economică, atunci peste o zonă cu rază cuprinsă între 5 și 10 km din jurul forajului vertical de explorare (diametrul arealului depășind chiar 20 km), SE VA NĂPUSTI NECAZUL CEL MAI MARE PENTRU TOATĂ POPULAȚIA DIN ZONĂ, necaz generat de blestemul bogățiilor din subsolul României.
Ca să fiu mai bine înțeles, mă rezum doar la impactul generat de exploatarea acestor resurse minerale asupra mediului geologic, hidrogeologic și al stabilității peisajului din zona forajului, fără a mai lua în considerare toate efectele impactului negativ care se pot produce la suprafața terenului pentru restul componenților și subcomponenților mediului înconjurător.
Astfel, din forajul vertical, numai dintr-un singur punct (să presupunem de la cota -2.310 m), prin utilizarea unei tehnologii speciale, încep să se foreze rând pe rând, în sistem circular/radial, circa 18 foraje orizontale. Trebuie să precizez că prin executarea unui singur foraj orizontal, acesta poate avea în funcție de tehnologia folosită, circa 5.000 m până la 10.000 m lungime, dar în calculele efectuate, am folosit o lungime mult mai mică, de numai 2.200 m.
Utilizându-se tehnologia de fracturare hidraulică de mare volum pe tot aliniamentul forajului orizontal analizat, se obține o galerie nesprijinită, cu un diametru mediu de minim 3,6 m. Galeria nesprijinită nu are un contur riguros, acesta fiind condiționat de particularitățile structurale ale rocii, cât și de locul în care se produc șocurile de la fracturarea hidraulică.
Prin tehnologia de fracturare hidraulică de mare volum, cu ajutorul unor fluide intens chimizate și injectate la presiuni foarte mari (mii de atmosfere), se reușește dislocarea din galeria inițială a forajului orizontal, un volum de rocă sfărâmată de peste 28.500 mc.
Cea mai mare parte a rocii dislocate, împreună cu eventualele gaze de șist sunt scoase la suprafața terenului prin intermediul fluidului injectat sub această presiune enormă.
Se constată că în timpul executării operațiunilor de fracturare se produc șocuri de mare intensitate în galeria orizontală nou formată, șocuri care contribuie atât la fisurarea, dar mai ales f4racturarea și dislocarea blocurilor de rocă, cât și la fragmentarea/mărunțirea rocii constituită din șisturi argiloase.
Aceste șocuri de tipul undelor seismice se vor resimții și la suprafața terenului, dar mai grav, ele vor contribui la deranjarea întregului sistem de stratificare și de aranjare/dispunere a straturilor sedimentare situate deasupra depozitelor de șisturi argiloase până la suprafața solului.
În galeria nou formată, tot volumul de rocă dislocat suferă atât transformări substanțiale mecanice, cât mai ales chimice. Astfel, detritusul de rocă adus la suprafață împreună cu o parte a fluidului intens chimizat utilizat la operațiunea de fracturare, reprezintă un deșeu toxic și total diferit față de caracteristicile fizice și chimice inițiale ale rocilor constituite din șisturi argiloase.
O parte a volumului rămas gol din galeria orizontală se va umple cu fluidul intens chimizat (ce are caracteristici intens corozive asupra rocii), cu fragmente de șisturi argiloase și nămolul rezultat din reacția chimică rocă-fluid coroziv. Toți pereții acestei galerii orizontale fiind lipsiți de ori și ce sprijin sau protecție, suferă în permanență procese de surpare și/sau prăbușire generate de gravitație, contribuind chiar în timpul execuției galeriei, dar mai ales în scurt timp de la realizarea ei, la modificarea substanțială a formei sale perimetrale și de volum.
Mai trebuie menționat că datorită șocurilor rezultate în timpul executării celor 18 foraje orizontale în plan circular/radial, atât toți pereții galeriilor executate anterior, cât și pachetele de roci situate deasupra acestor lucrări suferă intense fisurări și chiar prăbușiri în sistem continuu.
În aceste condiții de execuție a galeriilor orizontale putem afirma că prin utilizarea tehnologiei de fracturare hidraulică de mare volum SE REALIZEAZĂ O ACTIVITATE MINIERĂ DE TIP PRIMITIV ȘI DESMĂȚAT, FOARTE AGRESIVĂ ASUPRA PACHETELOR DE ROCI DIN IMEDIATA SA VECINĂTATE, dar o activitate minieră foarte ieftină și aducătoare de mari profituri executantului, întrucât nu mai trebuiesc cheltuiți bani pentru asigurarea elementelor de sprijin și de armare a pereților galeriei, nu se face ventilarea și nici epuismentul apelor de infiltrației, nu trebuie să se instaleze rețele de distribuție a energiei electrice, se elimină o gamă foarte variată de utilaje tehnologice miniere, nu mai este nevoie de personal uman de exploatare și nici de utilaje mecanice pentru scoaterea la zi a materialului fracturat.
Raportându-ne la volumul însumat de rocă al celor 18 galerii realizate în sistem radial din forajul vertical inițial, respectiv numai de la cota de -2.310 m, ar rezulta un volum minim de rocă extras și adus la zi de 513.216 mc, cu o lungime totală a galeriilor neprotejate de 39.600 m sau 39,6 km.
Dacă comparăm această activitate fracturare hidraulică de mare volum cu activitatea minieră tradițională, unde o galerie cu pereții sprijiniți are circa 2 m înălțime și circa 4 m lățime, la acest volum de rocă extras de la cota de -2.310 m, ar rezulta o lungime totală a galeriei săpate de 64.152 m sau 64,2 km, dar pentru care investiția de realizare este de acestă dată foarte mică și aducătoare de mari profituri pentru firma concesionară.
În condițiile în care acest pachet de șisturi argiloase conțin pe toată grosimea lor și anumite substanțe minerale utile de maxim interes (inclusiv gaze de șist), BLESTEMUL ACESTOR BOGĂȚII pentru toți locuitorii din zonele învecinate acestei sonde se accentuează de la zi la zi. Astfel, viitoarea locație pentru următoarele 18 foraje orizontale, se va muta pe coloana forajului vertical cu 10-15 m mai jos, sub aliniamentul de galerii orizontale realizate anterior, respectiv la cota de -2.310 m.
La o grosime a stratului de circa 700 m de șisturi argiloase, se pot realiza circa 70 de intervale de galerii orizontale succesive, din care se poate aduce la zi circa 35.925.120 mc de material șistuos, dar intens contaminat chimic care reprezintă un deșeu toxic pentru om și mediu înconjurător. Acest volum de rocă scos la zi presupune realizarea unui aliniament de galerii în lungime totală de peste 4.490 km, evidențiind gradul extrem de mare de perforare a stratului geologic din acest perimetru analizat.
În timpul realizării acestor 70 de intervale de succesiuni de galerii orizontale care for fi total nesprijinite, datorită numeroaselor șocuri generate de om în subteran prin tehnica de fracturare hidraulică de mare volum, se pot produce în urma fisurărilor rezultate în rocă, prăbușiri succesive ale tavanului galeriilor superioare, fapt care avantajează foarte mult pe firma de foraj, întrucât se economisesc carburanți și mai ales timpi de execuție în generarea unui material detritic aproape gratuit.
Toate prăbușirile galeriilor orizontale se vor resimții și la suprafața solului sub forma unor seisme de mică și medie intensitate, seisme care vor afecta în mod cert toate tipurile de construcții terane și subterane pe o rază de minim 30 km.
Rezultanta acestor prăbușiri succesive poate genera o cavitate foarte mare în subteran, cavitate care va avea un diametrul/înălțimea de circa 252 m, și cu extindere în suprafață cu mult mai mare de 5 km, dar care nu va avea nici un sprijin, nici asupra pereților laterali și nici asupra tavanului său.
În aceste condiții este de așteptat ca în scurt timp, fie datorită gravitației (deci în mod natural), fie sub acțiunea unor seisme naturale zonale, întregul pachet de roci situat peste această cavitate și până la suprafața solului să se prăbușească și să genereze o depresiune de tip antropic care va înghiții tot ce este la suprafața solului, respectiv case, drumuri, terenuri agricole, păduri, văi, lacuri etc. Această depresiune va aduce la suprafață toate fluidele reziduale dar intens contaminate chimic, care au fost depozitate în subteran și care vor forma un lac adânc și intens poluat.
În timpul producerii acestei surpări, fenomen care a fost înregistrat în primăvara acestui an într-un perimetru de exploatare al gazelor de șist din SUA, întreaga resursă de apă din toate depozitele hidrogeologice existente în zonă se pierde total și definitiv, ele contaminându-se atât de intens, căci nu vor mai putea fi utilizate sub nici o formă în scopuri potabile, menajere, pentru adăpatul animalelor, ca sursă de irigații sau în scopuri industriale.
Populația din majoritatea localităților din jurul acestei cavități care astăzi utilizează apa subterană ca singura sursă de apă disponibilă din zonă, va rămâne fără posibilitățile reale de a se mai alimenta cu apă și va trebui să părăsească treptat aceste localități.
Iată că aceste bogății și intențiile nechibzuite ale autorităților și demnitarilor de a le exploata Într-un sistem total neprietenos cu mediul geologic, prefigurează niște imagini total apocaliptice asupra populației din zona sondei de extracție a viitoarelor gaze de șist prin această tehnologie barbară și criminală a fracturării hidraulice de mare volum.
În aceste condiții populația din zonele direct învecinate cu viitoarele sonde trebuie să se întrebe foarte serios dacă actualii demnitari și autorități centrale sau administrative care sunt plătite din taxele și impozitele fiecărui cetățean, chiar le apără interesele lor sau le pregătesc într-o formă conspirativă acestor locuitori un sfârșit tragic și o pustiire iminentă a zonei lor de existentă?

1803 cititori.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.